Επίσκεψη Γυμνασίου

Επίσκεψη Γυμνασίου στην Αίθουσα Καινοτομίας Αυτοκινήτου.