Κοζάνη

Ο Δαίδαλος στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης.