Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους το μονοθέσιό μας και το δυναμικό της ομάδας βρισκόμαστε στην είσοδο του ιδρύματος για να καλωσορίσουμε τους νέους φοιτητές και να τους ενημερώσουμε για την ομάδα.