Υπεύθυνοι Καθηγητές

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σάββας Δουβαρτζίδης
Επίκουρος Καθηγητής Θερμικών Μηχανών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Κοζάνη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΔΙΠ
Ντίνας Νικόλαος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, MSc
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Κοζάνη