Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά)

Έπειτα από την μεγάλη απήχηση των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κοζάνης σειρά έχει και το Πανεπιστήμιο της Καστοριάς όπου έγινε μία μικρή παρουσίαση του Δαίδαλου EVO τραβώντας το ενδιαφέρον των σπουδαστών εμψυχώνοντας μας να συνεχίσουμε την εξέλιξη του έργου μας.